Importancia hidrats de carboni

Triar que menjar és important; d'això depèn directament la nostra salut, el nostre benestar físic i mental. Les millores assolibles en menjar d'una manera adequada (variada, amb bones proporcions que no tenen per què ser molt estrictes, i evitant menjar malament) són molt grans, i de tots els nutrients que podem ingerir avui ens centrarem especialment en un d'ells, els Hidrats de Carboni.
Els HC són molècules que estan formades principalment per carboni i hidrogen, i en altres quantitats, un altre tipus d'elements. Hi ha diferents tipus però el que més ens convé saber és que la seva funció principal és aportar energia als nostres sistemes corporals. La seva regulació és vital per al control dels greixos, ja que l'energia provinent dels HC que no s'usi s'emmagatzemarà d'aquesta forma. Sempre que hi hagi desgast físic, necessitarem de l'aportació d'aquests nutrients, que variarà en funció de quant desgast tinguem, de si volem perdre greix o no, etc.
Parlem de com saber si ingereixes els HC més adequats. Has de fixar-te fonamentalment en aquests dos pilars bàsics
-Maximitzar la densitat nutricional de nutrients positius (generalment provinents de la naturalesa).
-Minimitzar la quantitat de antinutrients (substàncies que no tenen cap aportació positiva o és una aportació negativa, presents en general de major manera depenent de més processat sigui l'aliment).
Donar-li més prioritat a productes menys processats és vital per a cuidar la nostra salut i acompanyar de la millor manera el nostre entrenament, per a poder arribar al millor estat possible.

importancia hidrats de carboni