QUI SOM

QUI SOM

ENTRENA A BFIT

Tenim tot el que necessites per canviar de vida i començar a sentir-te millor. Disposem de sales per a una gran varietat d’activitats dirigides, zones perquè treballis el cos amb el teu personal trainer, sales de fitness amb màquines d’última generació i altres serveis adicionals.

Horari

Dilluns a Divendres 07 – 22.30 hs.

Dissabte09 – 15 hs.

DiumengeTANCAT

Contacte

Avda. Salvador Dalí 24, 17600 Figueres

COM FUNCIONA EL CENTRE

Les següents normes internes pretenen establir un marc de convivència entre els nostres usuaris i fer sostenible el model de centre esportiu. Tu fas que aquest model funcioni. El no compliment d’aquesta normativa pot suposar la suspensió temporal o permanent del dret d’entrada al centre.

 • La Direcció es reserva el dret d’admissió.
 • El no compliment d’algun dels requisits d’aquesta normativa pot suposar la suspensió temporal o permanent del dret d’accés al centre esportiu.
 • No està permès fumar a cap espai de la instal·lació.
 • Queda expressament prohibida l’entrada d’animals a tot el recinte, excepció feta dels gossos guia.
 • L’organització es reserva el dret de modificar el programa d’activitats, el nombre de sessions i el seu contingut i horari, informant els usuaris amb caràcter previ de les modificacions corresponents.
 • Els abonats hauran d’abandonar els espais esportius 10 minuts abans del tancament del centre.
 • No està permès dipositar objectes de valor en les taquilles de vestidors (joies, càmeres fotogràfiques, mòbils, etc.).
 • L’organització no serà responsable dels objectes perduts, oblidats o sostrets. BFIT, així mateix, no serà responsable dels danys que es produeixin respecte dels objectes o béns dipositats pels usuaris en les taquilles.
 • Els objectes perduts que s’hagin pogut recollir es guardaran durant una setmana. Passat aquest termini el centre no es farà responsable dels objectes.
 • Els danys i/o desperfectes ocasionats a la instal·lació i/o al material per causa d’un mal ús, comportaran la seva reposició i pot suposar la pèrdua del dret de ser abonat.
 • La quota mensual d’abonament està calculada incloent-hi l’adaptació de l’oferta d’espais i activitats durant els períodes estivals i els períodes festius.
 • Quan un abonat desitgi fer la baixa definitiva del centre, haurà de sol·licitar-ho al centre o a través de correu electrònic entre els dies 1 i 5 del mes en curs. En aquest cas, per recuperar la condició d’abonat haurà de tornar a abonar la quota d’inscripció.
 • Les quotes de duració temporal (mensual, semestral i anual) es renovaran automàticament. En cas de no voler renovar aquest tipus de quota o voler fer la baixa definitiva s’haurà de gestionar entre els dies 1 i 5 del mes anterior al venciment.
 • En cas que hi hagi una devolució de rebut per algun motiu aliè a l’organització, les despeses administratives seran a càrrec de l’abonat.
 • Els rebuts impagats porten un recàrrec de 3€ per la seva nova tramitació administrativa.
 • Totes les quotes poden actualitzar-se anualment.
 • Les quotes que es beneficiïn de qualsevol promoció es regularitzaran al preu corrent un cop finalitzada la promoció.
 • Respecteu l’espai dels altres abonats o usuaris.
 • Està totalment prohibit menjar o fumar dins dels vestidors.
 • Tots els abonats poden gaudir de taquilles d’ús puntual dotades de pany amb cadenat.
 • Les taquilles s’hauran de buidar un cop finalitzada l’activitat. Al final de cada jornada es procedirà a la seva obertura i els objectes trobats a l’interior es dipositaran com a objectes perduts durant una setmana. No es retornarà el valor del cadenat que s’hagi hagut de trencar per obrir la taquilla.
 • Cal dutxar-se el temps estrictament necessari, per tal de no malbaratar aigua. Cal contribuir al seu estalvi.
 • Cal eixugar-se a la zona de dutxes a fi de mantenir neta la instal·lació i fer sostenible el centre esportiu.
 • Per qüestions higièniques no es permet depilar-se, tenyir-se ni afaitar-se a la zona de vestidors.
 • No està permesa l’entrada ni la realització d’activitats dirigides als menors de 15 anys, excepte les programades per aquesta franja d’edat.
 • No es pot accedir a les sales amb bosses d’esport, aliments, envasos de vidre, ni cap altre material que el personal de la instal·lació cregui inadequat.
 • No està permès entrar vestit de carrer, amb el tors despullat o amb calçat no esportiu o inadequat, llevat del personal autoritzat per la Direcció del centre.
 • Les activitats dirigides de sala es realitzen durant tot l’any, a excepció de les reduccions horàries dels mesos estivals i els dies festius.
 • És obligatori l’ús de la tovallola per posar-la sobre les màrfegues i eixugar la suor que puguem deixar.
 • El material utilitzat s’haurà de retornar al seu lloc un cop finalitzat el seu ús.
 • Cal ser puntual. Si accedeixes un cop iniciada la sessió, tens el risc de patir alguna lesió.
 • Determinades activitats dirigides tenen limitació d’aforament. Els usuaris s’hauran d’informar dels procediments per la reserva de places.
 • Hidrata’t. Beu aigua abans, durant i després de l’activitat. El teu cos t’ho agrairà.
 • En cas de patir alguna malaltia cardiovascular, respiratòria, nerviosa, osteoarticular o altres que puguin comportar un risc per la salut, cal avisar al tècnic i anar sempre acompanyats.
 • Cal deixar les bicicletes netes de suor al final de l’activitat i amb els reglatges totalment fluixos. És una obligació a fi que el que vingui darrere teu no s’endugui la teva suor.
 • És obligatori utilitzar calçat esportiu. Si no és calçat específic, recolliu-vos els cordons per evitar lesions.
 • És obligatori l’ús de la tovallola per eixugar-vos la suor i netejar les bicicletes.
 • Si et sents fatigat o tens sensació de mareig, no dubtis en reduir la intensitat de l’exercici o aturar-te progressivament i informa al tècnic esportiu.
 • Hidrata’t. Beu aigua abans, durant i després de l’activitat. El teu cos t’ho agrairà.
 • La reserva de les bicicletes de cycling es farà en els punts de reserva i/o per internet. Si ho fas per internet, hauràs de confirmar la reserva amb un mínim de 15 minuts abans en els punts de reserva a l’arribar a la instal·lació.
 • No està permesa l’entrada a la sala ni la utilització del material de fitness als menors de 15 anys.
 • Per qüestions d’higiene és obligatori l’ús de la tovallola entre el cos i l’aparell emprat.
 • No es pot accedir a la sala de fitness amb bosses d’esport, aliments, envasos de vidre, ni cap altre material que el personal de la instal·lació cregui inadequat.
 • En acabar cada exercici cal eixugar la suor que hagi pogut quedar als aparells, sobretot als cardiovasculars.
 • En hores de màxima afluència a la sala, el temps límit d’ús de les màquines cardiovasculars serà de 20 minuts.
 • El material emprat s’haurà de retornar al seu lloc un cop finalitzat el seu ús.
 • Està prohibit llençar manuelles i discs a terra, ja que es poden trencar o bé colpejar algun abonat o estructures del gimnàs (miralls, vidres, etc.)
 • Durant la pausa de recuperació entre sèries és obligatori cedir l’aparell si un altre abonat s’està esperant.
 • En cas de trobar-vos malament, no li traieu importància, cal avisar immediatament al tècnic esportiu.
 • Els centres esportius són considerats espais de pública concurrència en els quals calen unes normes de conducta regulades per un règim disciplinari. Aquest règim és un document intern de gran utilitat que agilitza les actuacions disciplinàries i complementa aquelles accions legals que qualsevol usuari o la pròpia entitat consideri oportú emprendre. Llegir més

DESCOBREIX BFIT

Demana Informació

Tens algun dubte? Contacta amb nosaltres!