UNA HORA MÉS D'EXERCICI A EL DIA ET PROTEGEIX DE LA DIABETIS

Un estudi descobreix que fer una hora extra al dia d'activitat física moderada-alta, com caminar a ràpid, protegeix de l'obesitat i la diabetis.

Segons els primers resultats, realitzar més exercici i menys vida sedentària és clau per a la salut.

Els resultats més destacables, demostren que practicar una hora més al dia un exercici físic d'intensitat moderada alta, s'associa a una protecció d'entre un 3-6% enfront de l'obesitat, diabetis, obesitat abdominal i colesterol.

A més canviar una hora de televisió per una hora d'activitat física moderada-alta s'associa a una protecció d'aquests factors de risc cardiometabòlics fins i tot major (3-9%) que l'observada en avaluar l'hora de televisió i la d'activitat física per separat. Es demostra la importància de crear estratègies de salut pública per prevenir malalties en subjectes de més de 55-60 anys a força de practicar activitats d'intensitat moderada-alta, evitar les sedentàries.