COM EVITAR AGULLETES?

Quan iniciem la pràctica esportiva o comencem a exercitar un múscul en concret, és normal tenir agulletes. Les podem evitar de la següent forma.

-Que són les agulletes?
Sobre el seu origen s'han fet moltes teories, i certament, els especialistes encara no saben 100% amb seguretat el seu origen. Al principi, es va pensar que aquest dolor postentrenament, era causat per la formació de diminuts cristalls d'àcid làctic que s'alliberava en les fibres musculars a causa de l'estrès a què sotmetem als nostres músculs.

No obstant això, la teoria més recolzada ara, indica que l'origen d'aquestes està en els microtrencaments musculars produïts en la realització de l'entrenament.

-Com i per què tenim agulletes?
Tenim com a base que les agulletes són una cosa normal que passa pràcticament a totes les persones després de l'entrenament. No és indicatiu d'haver realitzat un entrenament eficient. Únicament respon al fet de demanar al nostre cos un esforç de què no té costum i ens respon així.

Aquestes solen aparèixer en les 24-48 h després de realitzar l'entrenament, en condicions normals, desapareixen gràcies al repòs i la correcta nutrició. No obstant això hem d'estar atents i saber distingir-les d'una possible lesió causada per l'exercici.

 

-Com evitar-les?
És difícil evitar-les quan comencem a fer exercici o quan reiniciem la pràctica esportiva, però si podem fer que ens siguin menys molestes.

>Començar sempre de forma progressiva: Donar-li temps a l'organisme a acostumar-se a quin tipus d'exercici li demanem i els músculs implicats coneguin la tècnica.
>Escalfament: Posar el cos a punt per començar a rendir. Realitzant exercicis de mobilització de les articulacions evitarem agulletes i lesions.
>Estiraments: En acabar la sessió d'entrenament, no oblidis la tornada a la calma, i com a l'inici, de forma progressiva, aquests estiraments en acabar la sessió ajuden a la recuperació muscular i t'ajudaran a trobar-te millor l'endemà.
>Hidratació: Després de l'entrenament, cal reposar la pèrdua de glucogen muscular a través d'aliments rics en hidrats de carboni. De la mateixa manera, tenir cura de la hidratació abans, durant i després de l'exercici físic ens beneficiarà de cara a una òptima recuperació muscular, evitant així rampa i lesions.