Gens i Rendiment esportiu

Hi ha esports en què el rendiment depèn quasi exclusivament de les variables anteriorment esmentades. Altres esports en canvi, depenen de l'ús òptim de combinacions entre les diferents capacitats i fins i tot de la tàctica, estratègia i sinergia amb altres esports.

El fet de destacar en algun esport en concret, està condicionat a la capacitat que tinguin els músculs de contreure amb més o menys intensitat, a més o menys velocitat, usant per a això diferents substrats metabòlics. El múscul s'adapta a l'estímul necessari per a realitzar aquest estímul amb menor despesa metabòlica i millor rendiment. Un altre condicionant evident és el de les proporcions i mesures del mateix cos, que sol estar condicionat genèticament.

Tot això ens porta a la mítica qüestió: un esportista, neix o es fa?
Bé, doncs per donar una solució a aquest dilema, hem de recórrer a l'epigenètica (estudia com s'expressen i inhibeixen certs gens en funció de factors externs com l'entrenament, dieta, clima...).

Potser els gens determinen el nostre rendiment esportiu, però no sabem encara amb exactitud que gens són.